WAN

Monday, 9 April 2012

TAJUK TINGKATAN EMPAT

TAJUK TINGKATAN EMPAT-PRINSIP AKAUN
  • BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN
  • BAB 2 : KLASIFIKASI AKAUN; ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA
  • BAB 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT
  • BAB 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA
  • BAB 5 : LEJAR
  • BAB 6 : IMBANGAN DUGA
  • BAB 7 : PENYATA KEWANGAN - MILIKAN TUNGGAL

No comments:

Post a Comment